Taksitli Nakit Avans

  • Taksitli nakit çekim işlemi, kredi kartına tanımlı nakit çekim limitinden düşülmektedir. Taksitli Nakit Avans işlemi kart hamilinin işlem anındaki kullanılabilir nakit çekim limiti ile sınırlı olacaktır.
  • Taksitli Nakit Avans işleminde Worldpuan kazanımı geçerli değildir.
  • Taksitler her ay kredi kartının dönem borcuna eklenir. Taksitli Nakit Çekim Ücreti kesilen ilk ekstreye yansır. Kredi kartı son ödeme tarihinde ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda, hesap kesim tarihi esas alınarak dönem borcu içinde ödenmeyen Taksitli Nakit Avans taksit tutarına mevcut nakit çekim faizi işletilmeye başlayacaktır.
  • İşlem gerçekleştirildikten sonra iptal veya iade yapılamayacak, ancak erken ödeme ile tüm borcun kapatılması mümkün olacaktır. Kısmi kapatma yapılamayacaktır.
  • Erken ödeme yapılması durumunda nakit çekim işlem ücreti ve erken ödeme tarihine kadar yansımış olan faiz geri iade edilmemektedir. Sadece, erken ödeme tarihinden sonra yansıyacak olan faiz tutarı iptal edilebilmektedir.
  • Taksitli Nakit Avans işleminin gerçekleştirildiği gün erken ödeme gerçekleştirilemeyecektir.