World Business karta Döviz Hesap Özeti talimatı verilmesi durumunda;

 • Para birimi EUR olan harcamalarınız EUR Hesap Özeti’nize, diğer para birimi harcamaları ve USD para birimi harcamalarınız USD Hesap Özeti’nize yansıtılacaktır. Dönem içerisinde sadece döviz harcamanız olsa dahi Türk Lirası Hesap Özeti gönderilmeye devam edecektir.
 • Döviz Hesap Özetlerinizin hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi Türk Lirası Hesap Özeti’niz ile aynı olacaktır.
 • Döviz Hesap Özeti talimatınız, talimat tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayacak ve talimat iptalleri bir takvim yılı içinde 3 kez yapılabilecektir.
 • USD Hesap Özeti’ne USD ödeme, EUR Hesap Özeti’ne EUR ödeme yapılabilir.
 • Türk Lirası Hesap Özeti için varolan otomatik ödeme talimatı Döviz Hesap Özeti için geçerli değildir, Döviz Hesap Özeti’ne ayrıca otomatik ödeme talimatı verilmelidir. Talimatı verebilmek için ilgili döviz cinsinden hesabınız olması gerekmektedir.
 • Döviz Hesap Özeti bakiyesinin tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, ödenmeyen tutar son ödeme tarihini izleyen gün hesap kesim tarihinden bir önceki işgünü TCMB tarafından ilan edilen kapanış TCMB gişe satış kurunun %3’e varan oranda fazlası olarak belirlenen BANKA Döviz Kuru ve kambiyo gider vergisi ile komisyonu dikkate alarak Türk Lirası’na çevrilecek  ve Türk Lirası Hesap Özeti’ne aktarılacaktır.
 • Hesap kesim tarihinden itibaren son ödeme tarihine kadar  asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması halinde kalan hesap bakiyesinde nakit çekim dışında yer alan tutarlara akdi faiz oranı üzerinden, nakit çekim tutarına nakit çekim faizi üzerinden; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi üzerinden faiz uygulanacaktır.
 • Döviz Hesap Özeti bakiyesinin son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda Döviz Hesap Özetinde kalan bakiyenin son ödeme tarihini izleyen gün Türk Lirası Hesap Özetine aktarılacak olması sebebiyle ilgili dönemde Türk Lirası Hesap Özeti için verilen otomatik ödeme talimatı, Döviz Hesap Özetinden Türk Lirası Hesap Özetine aktarılan tutar için geçerli olmayacaktır.
 • Kullanılabilir limitiniz, toplam döviz borcunuzun bankamız döviz kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı kadar etkilenecek ve günlük döviz kuruna göre değişkenlik gösterecektir.
 • Döviz cinsinden EUR olarak yapılacak nakit çekim işlemlerinizde %5,1 +2,1 EUR, diğer tüm para birimlerinde gerçekleştirilecek nakit çekim işlemlerinizde %5,1 +2,3 USD nakit çekim ücreti uygulanacaktır.
 • Döviz Hesap Özeti talimatınızı iptal ettiğinizde, talimatınız süresince gerçekleşmiş taksitli işlemlerinize ait gelecek dönem taksitleriniz Döviz Hesap Özeti üzerinden takip edilmeye devam edecektir.
 • Talimat iptalinde Döviz Hesap Özeti otomatik ödeme talimatınızın olması durumunda, döviz borcunuz olduğu sürece ödemeleriniz hesabınızdan otomatik olarak alınacaktır.
 • Döviz Hesap Özetinizde, son ödeme tarihi itibariyle artı bakiye olması ve Türk Lirası Hesap Özetinizde dönem borcunun tamamının kapatılmaması halinde, son ödeme tarihinde Döviz Hesap Özetindeki artı bakiyenin yeterli tutarı TCMB gişe döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilecek ve Türk Lirası dönem borcunuz karşılanacaktır.
 • Döviz cinsinden olan peşin harcamalarınızın taksitlendirilmesi/ertelenmesi yapılamayacaktır.